• 85 74 83 330

Branża budowlana

Wykorzystując nasze doświadczenia opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania ERP do zarządzania przedsiębiorstwami budowalnymi - od momentu pozyskania i planowania inwestycji, harmonogramowania i kosztorysowania prac - poprzez zarządzanie pracami własnymi (ludzi i sprzętu) i podwykonawców, aż do dedykowanych analiz przekrojowych dotyczących prowadzonych i zakończonych projektów.

Umów się na prezentację systemu !

 

Dzięki naszym rozwiązaniom możliwa jest obsługa wielu charakterystycznych procesów branży budowlanej jak np.:

 • Planowanie ilościowo-wartościowe, z różnym sposobem prezentacji danych
 • Narzędzia wspomagające przygotowywanie ofert na bazie kosztorysu (integracja z NORMA, SEKOCENBUD, kosztorys bazowy)
 • Zarządzanie przygotowaniem zapytań ofertowych i ewidencją ofert otrzymanych od podwykonawców i dostawców
 • Funkcje wspomagające przygotowanie umów np.: wspomaganie do ewidencji podstawowych zapisów umowy (terminy płatności, sposób fakturowania, kwoty zatrzymane itd.), odpowiedni obieg dokumentów w ramach firmy
 • Obsługa procesów logistycznych - Analizy co i na kiedy do dostawy na podstawie harmonogramów i zapotrzebowań, planowanie i kontrolowanie dostaw, kalkulacja kosztów transportu (obcy, własny)
 • Funkcje wspomagające ewidencję dokumentacji związanej z realizacją projektu – np. możliwość przygotowania i przechowywania protokołów odbioru poszczególnych etapów robót.
 • Zaawansowana ewidencja faktur zakupu z możliwością obsługi wielu projektów prowadzonych przez różnych kierowników budów.
 • Możliwości zarządzania sprzętem: rejestr sprzętu budowlanego i narzędzi (z odpowiednimi charakterystycznymi informacjami technicznymi), rejestr pracy sprzętu na poszczególnych budowach i odpowiednie mechanizmy przypisywania kosztów utrzymania sprzętu do poszczególnych MPK projektów, integracje w obszarze rozliczeń paliwa.
 • szereg funkcji umożliwiających kontrolę i zarządzanie projektem budowlanym. Na dokumencie projektu prezentowane są koszty i przychody związane z poszczególnymi etapami projektów – m.in. Faktury sprzedaży, kaucje, Faktury zakupu, przedmiary robót, dokumenty magazynowe, etc.
 • Zaawansowane możliwości obsługi księgowej projektów jak np. funkcje wspomagające księgowania na różne projekty, precyzyjne rozliczenie kosztów pośrednich kontraktu wg różnych kryteriów, kontrola przepływów pieniężnych z dokładnością do kontraktu
 • Rozliczanie stopnia zaawansowania budów - analizy kontroli zgodności z budżetem i harmonogramem

Dla wygody użytkowników przygotwaliśmy wiele optymalizacji jak np.: Kosztorys i harmonogram jest prezentowany w formie wielopoziomowego interaktywnego drzewa, dedykowane pulpity dla kierownika budowy, dyrektora technicznego, działu sprzedaży pozwalające na szybki dostęp do najważniejszych informacji, kontrolery systemowe i przypominacze informujące użytkowników o określonych informacjach z systemu (np. opóźnienie etapu w stosunku do harmonogramu, zwrot kaucji itd.).


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.