• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Backup JST

Backup JST

Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji zespolonej od samych początków funkcjonowania naszej firmy była dziedziną, na którą kładliśmy duży nacisk. Uczestniczyliśmy w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla większości jednostek w woj. podlaskim. Potwierdzeniem wysokich standardów jakościowych i bezpieczeństwa naszej firmy są certyfikaty ISO dotyczące norm ISO 9001 – System Zarządzania Jakością oraz ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W wyniku zebranych doświadczeń, raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM" oraz analizy potrzeb użytkowników systemów informatycznych jednostek samorządowych oraz administracji zespolonej, powstał projekt a w następstwie oferta i implementacja usługi Backup JST

Tworzenie kopii zapasowych informatycznych zbiorów danych powstałych w Państwa urzędach to nie tylko przejaw odpowiedzialności administratora danych, który chce zabezpieczyć się przed utratą danych, ale także obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Usługa Backup JST doskonale wpisuje się w realizację wymogów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), w którym to Art. 71 precyzuje, że "Ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem" a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Obowiązkiem archiwizacji, przechowywania i zabezpieczenia oraz możliwie szybkiego odtworzenia danych informatycznych objęta jest każda jednostka. Procedura tworzenia kopii zapasowych to obowiązkowy element instrukcji zarządzania systemem informatycznym – dokumentu, który administratorzy danych opracowują i wdrażają zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

Usługa Backup JST polega na tworzeniu kopii bezpieczeństwa zbioru danych informatycznych i przechowywania tych kopii w Data Center ZETO S.A., dzięki której można odtworzyć oryginalne dane, jeśli zostaną uszkodzone lub dojdzie do ich utraty. Skopiowane dane nie są dostępne bezpośrednio dla użytkowników, sięga się po nie tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych danych.

Usługa Backup JST jest kompletną odpowiedzią na Państwa potrzeby w zakresie archiwizacji i przechowywania rezerwowych kopii zbiorów danych.

Cechy charakterystyczne usługi Backup JST:

 • Najwyższe standardy zabezpieczeń
 • Zgodność z RODO
 • Archiwizacja danych wyłącznie na terenie Polski
 • Łatwe i szybkie uruchomienie
 • Brak kosztów inwestycyjnych
 • Niskie miesięczne koszty utrzymania
 • Autoryzowany dostęp do archiwizowanych danych
 • Raportowanie o wykonanych archiwach
 • Łatwe odtworzenie danych
 • Oszczędność czasu i kosztów

Aby w pełni skupić się na bieżącej działalności jednostki, możecie Państwo zadania archiwizacji i przechowywania dokumentacji powierzyć nam - firmie z wypracowanym doświadczeniem, posiadającej certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, która wraz z podpisaniem umowy o przetwarzaniu danych, bierze na siebie pełną odpowiedzialność odpowiedniego zarchiwizowania i autoryzowanego dostępu do powstałych kopii zbiorów danych.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00