• 85 74 83 330

Moduł - Dzierżawy

Moduł Mienie - Dzierżawy umożliwia:
•prowadzenie ewidencji jednostek dla osób opłacających dzierżawy;


•wprowadzanie nowych jednostek;
•zarejestrowanie umowy, z której wynika obowiązek wnoszenia opłat rocznych lub miesięcznych;
•zmiany w treści umowy mogą być wprowadzane w postaci przypisu lub odpisu.
•wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować ewidencję i naliczanie opłat.
•tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2019 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.