• 85 74 83 330

Moduł - Mienie

Moduł Mienie umożliwia:
· prowadzenie ewidencji jednostek użytkowników wieczystych;


· wprowadzanie nowych jednostek;
· zarejestrowanie umowy (zwykle aktu notarialnego), z której wynika obowiązek
wnoszenia opłat rocznych z wyżej wymienionego tytułu;
· wprowadzenie w pierwszym roku także pierwszej opłaty;
· naliczenie trzyletniej podwyżki;
· naliczenie opłaty z podziałem na udziały współużytkowników;
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować
ewidencję i naliczanie opłat.
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2019 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.