• 85 74 83 330

Moduł - Najem

Moduł „Najem” umożliwia:
· prowadzenie ewidencji jednostek dla zarejestrowania umowy najmu;


· wprowadzanie nowych jednostek;
· zarejestrowanie umowy, z której wynika obowiązek wnoszenia opłat najmu;
· zmiany w treści umowy mogą być wprowadzane w postaci przypisu lub odpisu.
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować
ewidencję i naliczanie opłat.
tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez
operatora


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2019 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.