• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Systemy ewidencji ludności

Systemy ewidencji ludności

Oprogramowanie Aram Software

SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI (SELWIN) przeznaczony jest do obsługi referatów ewidencji ludności. Może on być zainstalowany zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i gminnym, tworząc odpowiednio wojewódzkie lub lokalne banki danych. Dedykowany jest do pracy jednostanowiskowej oraz wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 / XP oraz Windows Server 2003 / 2008. Dane ewidencyjne w systemie są utrzymywane w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2005, 2008 lub ORACLE.

Przeznaczony jest do gromadzenia, modyfikowania i wyszukiwania wszystkich informacji znajdujących się w bazie danych, których zakres odpowiada Karcie Osobowej Mieszkańca (KOM). Rejestracja danych osobowych, meldowanie na pobyt czasowy lub stały, wymeldowanie i rejestrowanie faktu wydawania dowodów tożsamości – może odbywać się na bieżąco, gdy interesant znajduje się w urzędzie. W podobny sposób jest realizowana obsługa korespondencji, tzn. rejestrowanie urodzenia, zgonu, zmian w stanie cywilnym oraz prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjnych aktualnych i archiwalnych. Archiwum zawiera dane o wszelkich dokonanych zmianach. 

           Ponadto oprogramowanie systemu umożliwia szybkie wyszukanie odpowiednich informacji, na podstawie dowolnie sformułowanego przez użytkownika kryterium wyszukiwania, z możliwością podania częściowych i pełnych parametrów wyboru lub tylko pełnych, bądź częściowych.

          Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość sporządzania statystyk zarejestrowanych zdarzeń ewidencyjnych w odniesieniu do czasu ich powstania, jak również w odniesieniu do czasu ich rejestracji w komputerze.

           Oprogramowanie SELWIN zawiera opcje umożliwiające aktualizację bazy danych wyższego szczebla. Wszystkie przypadki dokonanych zmian w danych osobowych mieszkańców zawartych w karcie KOM na szczeblu lokalnym są przesyłane do innych banków danych z ustaloną częstotliwością. Instalacja SELWIN w gminie obsługuje Lokalny Bank Danych i stanowi podstawowe ogniwo w hierarchii systemów informatycznych Centralnej Bazy Danych PESEL. Jest źródłem informacji ewidencyjnej dla Wojewódzkiej Ewidencji Ludności oraz Centralnego Banku Danych. W systemie SELWIN istnieją funkcje, które mają zapewnić ciągłą komunikację informatyczną LBD z systemami wyższych poziomów. 

           Przekazywanie zarejestrowanych zmian pomiędzy terenowymi jednostkami samorządowymi odbywa się za pośrednictwem standardowych protokołów wymiany danych.

        W systemie poprzez zastosowanie wielu łatwo dostępnych podpowiedzi słownikowych usprawniono i przyspieszono obsługę interesantów przy okienku. Jednocześnie korzystanie ze słowników zapewnia jednolite wprowadzanie powtarzalnych informacji takich, jak np. rodzaje dokumentów, stan cywilny, kody terytorialne, nazwy ulic, kolory oczu itp. 

Aplikacja zawiera oddzielny podsystem dla administratora systemu, który umożliwia:

  • definiowanie użytkowników, przyporządkowanie do odpowiednich grup,
  • określanie ich ról w systemie (Kierownik, Rejestrator, Administrator),
  • definiowanie uprawnień w zakresie dostępu do zbiorów,
  • realizację określonych funkcji na tych zbiorach.

           System wyposażony jest w rozbudowany mechanizm ochrony danych przed zniszczeniem (program do tworzenia kopii bazy danych wykonywany przez administratora). Przed niepowołanym dostępem do danych chroni system haseł.

           W systemie zastosowano oprogramowamowanie rejestrujące informacje o osobach dokonujących zmiany i rodzajach dokonanych zmian w bazie danych oraz komu i jakich informacji udzielono, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

           Działanie systemu jest niezależne od podziału administracyjnego kraju, a oprogramowanie może być łatwo modyfikowane do potrzeb wynikających ze zmieniających się przepisów prawa odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Oprogramowanie TECHNIKA IT

Oferujemy oprogramowanie komputerowe wspierające pracę Urzędu Stanu Cywilnego po zakończeniu z dniem 31.08.2015 roku tzw. okresu przejściowego.

Wymienione oprogramowanie wspiera tworzenie plików XML z treścią aktów stanu cywilnego, przenoszonych z dotychczasowych systemów PB_USC lub AA_USC do centralnego rejestru stanu cywilnego prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO. Gwarantujemy zgodność tworzonych plików XML z aktualnymi wymaganiami MSW.

Ponadto nasze oprogramowanie zawiera funkcje przeznaczone do zarządzania archiwum USC oraz wspierające wykonywanie czynności kancelaryjnych. Jego rozwój ukierunkowany jest na przygotowanie urzędu stanu cywilnego do planowanej przez MSW masowej migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

Oferowane przez nas rozwiązania są naturalnym uzupełnieniem funkcji udostępnianych przez MSW w aplikacji ŹRÓDŁO.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00