• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe 

Skuteczne wdrożenie rozwiązań informatycznych w obszarze wspomagania zarządzania wymaga oprócz sporej wiedzy merytorycznej, również odpowiedniego podejścia do całego procesu wdrożenia. W tym celu opracowaliśmy własną metodykę, która uwzględnia skalę przedsięwzięcia odmienną w przypadku małych i średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych, a także organizacji non-profit. 


    Opracowując naszą metodykę wdrożenia przyjęliśmy, że podobnie jak system informatyczny wspomagający zarządzanie jest narzędziem, które ulega ciągłemu rozwojowi wraz z rozwojem potrzeb jego użytkowników, tak samo wdrożenie podlegać musi okresowemu odnowieniu by wszelkie udoskonalenia narzędzia zostały zaimplementowane u klienta.
    Potrzeba ciągłego doskonalenia decyduje, że w większości przypadków zakończenie jednego projektu wdrożeniowego stanowi punkt wyjścia do kolejnych działań usprawniających organizację. Dlatego też w naszym pojęciu wdrożenie kompleksowych systemów informatycznych stanowi zespół powtarzających się cyklicznie procesów zmierzających do nieustannego podnoszenia efektywności zarządzania.

Dla celów kontraktowych wdrożenie jest przeprowadzane w następujących fazach:

 
•Faza I     Przygotowanie wdrożenia. Studium Wdrożeniowe
•Faza II    Szkolenia
•Faza III  Instalacja oraz uruchomienie systemu
•Faza IV   Nadzór i zamknięcie wdrożenia

 

W ramach prac wdrożeniowych wykonujemy:
•analizę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz procesów gospodarczych
•określenie oczekiwań klienta co do zakresu i sposobu korzystania z oprogramowania oraz spodziewanych efektów płynących z zastosowania systemu informatycznego,
•zaproponowanie rozwiązania informatycznego wspomagania procesów gospodarczych klienta w oparciu o oferowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie,
•konfigurację poszczególnych modułów systemu informatycznego, czyli ustawienie parametrów pracy w taki sposób, by moduł funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami klienta,
•szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z konkretnych funkcji oprogramowania,
•konwersję danych z poprzednio eksploatowanych systemów, czyli import danych zgromadzonych w dotychczasowych systemach,
•uruchomienie i nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania,
•konsultacje związane z eksploatacją oprogramowania.

   Ważnym elementem naszego podejścia do wdrożenia jest włączenie przedstawicieli klienta w proces wdrożenia. Wszystkie prace analityczno-wdrożeniowe wykonywane są przy ścisłej współpracy z klientem. Szereg prac realizowanych jest bezpośrednio przez Klienta przy stałym naszym nadzorze.
      Równie istotnym elementem jest dokumentowanie procesu wdrożenia. W fazie Przygotowania wdrożenia opracowywany jest Projekt Wdrożenia. Dokument ten zawiera m.in. wyniki analizy procesów klienta, opis funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych firmy wraz z charakterystyką istniejącego systemu informatycznego i jego infrastruktury a także wyspecyfikowane potrzeby oraz sposoby ich realizacji. Wreszcie Projekt zawiera propozycję przebiegu oraz harmonogram wdrożenia.
          Szczegóły metodyki wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie zostaną Państwu przedstawione podczas prezentacji.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ta metodyka sprawdza się w praktyce  i  znacznie podnosi skuteczność wdrażania!


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00