• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

KLASER GENERATOR PLANU ZAJĘĆ

 KLASER GENERATOR PLANU ZAJĘĆ

Moduł Plan Zajęć jest przeglądarkowym narzędziem do edycji i automatyzacji procesu układania rozkładu zajęć. Współpracuje z e-Dziennikiem Podlaskiej platformy Edukacyjnej i Dziennikiem Elektronicznym Klaser IQBPM.


Przeznaczony dla kadry oświatowej zajmującej się planowaniem i organizacją rozkładu zajęć w szkole.

Korzyści:
•Zapewnia automatyczne układanie całego planu zajęć na początku roku lub semestru. Jeżeli zasoby i zadane ograniczenia nie pozwalają na ułożenie idealnego planu, proponowane jest rozwiązanie częściowe.
•Umożliwia częściowe wprowadzanie zmian w planie w związku ze zmianami nauczycieli, lub mniejszymi zmianami w organizacji zajęć.
•Prosta w obsłudze aplikacja przeglądarkowa z dużymi czytelnymi przyciskami i zrozumiałą informacją.
•Wygodna edycja zajęć na siatce planu za pomocą przeciągania elementów.
•Zapewnia automatyczny dostęp do zasobów zdefiniowanych w Dzienniku, jak lista sal, klas i grup, nauczycieli i przedmiotów.
•Automatyczne stosowanie reguł SANEPIDu dotyczących higieny planu zajęć, z możliwością zmiany parametrów ograniczeń.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2019 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.