• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

PRYMUS Plan lekcji

Prymus Planu lekcji jest aplikacją skierowaną dla kadry oświatowej zajmującej się planowaniem i organizacją rozkładu zajęć w szkole. 

Aplikacja w połączeniu z dziennikiem elektronicznym Prymus odpowiada za edycję i automatyzację procesu układania rozkładu zajęć.

Umożliwia półautomatyczne lub automatyczne układanie planu zajęć poprzez wstępną definicję planu lekcji m.in. blokowanie zajęć, wprowadzanie ograniczeń. Wskazuje także konflikty danych.

Aplikacja umożliwia także częściowe wprowadzanie zmian w planie w związku z nieobecnościami nauczycieli lub innymi zmianami w organizacji zajęć.

Wygodna edycja zajęć na siatce planu za pomocą przeciągania elementów sprawia, że praca staje się łatwiejsza. Aplikacja korzysta z zasobów zdefiniowanych w dzienniku elektronicznym Prymus takich jak nauczyciele, przedmioty, sale lekcyjne, oddziały i grupy nauczania.

Aplikacja wykorzystuje automatyczne stosowanie reguł SANEPIDu dotyczących higieny planu zajęć, z możliwością zmiany parametrów ograniczeń.


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.