• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Systemy dla edukacji

PRYMUS Dziennik elektroniczny

Prymus Dziennik elektroniczny jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.). 

x

Warianty Dziennika elektronicznego - Prymus (kliknij, aby poznać szczegóły)

 

 • Nowa odsłona naszego produktu – Dziennika elektronicznego Prymus

Wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z unowocześnionej wersji aplikacji, która wzbogacona została o nowy innowacyjny wygląd oraz ciekawe i długo wyczekiwane funkcje.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zmieniliśmy szatę graficzną dziennika elektronicznego Prymus. Praca w nowym interfejsie jest łatwiejsza, bardziej intuicyjna i przyjemna. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany ułatwiają poruszanie się po systemie oraz czynią go bardziej przejrzystym. 

 

 • Panel główny

W panelu głównym wprowadziliśmy informacje  o lekcjach online, pracach domowych, sprawdzianach, dyżurach, czy nieusprawiedliwionych nieobecnościach w klasie wychowawcy. Poszczególne informacje są zaznaczone w grafiku zajęć symbolami kamery lub kwadracikiem z kolorem kafelka.

 • Asystent lekcji

Wprowadziliśmy nowoczesne narzędzie w postaci Asystenta lekcji. Moduł na jednym ekranie umożliwia nauczycielowi wybór tematu z rozkładu materiałów nauczania, wpisanie ręczne tematu, sprawdzenie obecności oraz wystawianie ocen. Dodatkowo w module prezentowany jest pasek postępu realizacji programu nauczania z jednoczesnym linkiem do edycji programu nauczania oraz informacja przypominająca o zadanej pracy domowej. Dzięki temu na jednym ekranie, bez zbędnego przełączania się na inne okna, nauczyciel ma pełną kontrolę nad realizowanym w danej chwili przedmiotem. 

 

  

 •   Frekwencja

Użytkownik dziennika elektronicznego Prymus, niezależnie od asystenta lekcji, może wprowadzić i uzupełnić frekwencję w dowolnym momencie, korzystając z wyodrębnionej funkcji.

  

 •  Oceny

Wprowadziliśmy możliwość dodawania obszarów oceniania z uwzględnieniem wagi oceny, kolorowania bezpośrednio w oknie asystenta lekcji. Program automatycznie wylicza średnie i prezentuje je w czytelnym widoku. Pod arkuszem znajduje się rozwijana legenda pokazująca możliwe do wpisania oceny wraz z ich wartościami.

 

 •  Kalendarz

Nowy, przyjaźniejszy wygląd modułu kalendarza, zachęca do korzystania z jego funkcjonalności. To przecież jedna kluczowych z form kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami. Kalendarz służy do zamieszczania informacji o sprawdzianach, dniach wolnych od zajęć lub innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły. Uczniowie i rodzice otrzymują udostępnione informacje bezpośrednio w aplikacji Prymus – wyniki ucznia w telefonie.

 

 •   Moduł pracy zdalnej

W sytuacji, w której uczniowie nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych sugerujemy wykorzystanie Modułu pracy zdalnej. Nauczyciele mogą swobodnie komunikować się z uczniami poprzez moduł i korzystać z funkcji wiadomości wewnętrznych oraz planowania zadań domowych na każdy dzień tygodnia.

Zadanie może być skierowane do klasy, do konkretnego ucznia lub grupy uczniów. Zadnie cechuje tytuł, treść oraz termin wykonania zadania. Zadania automatycznie publikowane są w aplikacji mobilnej Prymus -  wyniki ucznia oraz dzienniku elektronicznym. Odpowiedź na zadanie można wysłać do nauczyciela bezpośrednio z telefonu, dodając zdjęcie lub  wpisując treść odpowiedzi, lub z dziennika elektronicznego.             

Nauczyciel otrzymuje pełną kontrolę nad zadaniami w postaci bieżącej informacji o liczbie osób, które nie odczytały zadania, odczytały zadanie i przesłały odpowiedź. Ponadto ma na jednym ekranie dostęp do wszystkich oddziałów nauczania, w których zadawał zadanie.

 

 • Podsumowanie Pracy zdalnej 

Nowy moduł w menu Lekcja umożliwiający wgląd w wysłane już zadania. Nauczyciel sprawdzi, ilu uczniów odebrało zadanie, ilu przeczytało, ilu odpowiedziało, a ile odpowiedzi na wiadomości nauczyciel jeszcze nie otworzył. Dodatkowo ma możliwość filtrowania statusów lub rodzajów zadań (zadania, zadania hybrydowe, zadania zdalne).

 • Moduł Wywiadówki

W module wywiadówki dodaliśmy możliwość zaznaczenia obecności wszystkich rodziców/opiekunów.

 • Czat

Narzędzie wspomagające pracę i organizację pracy nauczycieli, umożliwiające tworzenie grup pracowników szkoły i klas (np. grupa wszystkich nauczycieli, grupa wszystkich nauczycieli uczących daną klasę, grupa nauczyciela i uczniów wybranej klasy oraz grupa nauczyciel-uczeń), dające możliwość udostępniania materiałów do nauki i linków a także służące do bezpośredniego, szybkiego kontaktu. Czat jest dostępny w panelu ucznia oraz nauczyciela w dzienniku elektronicznym

 • Wysyłanie komunikatów do wybranych uczniów w  nowym interfejsie

Dodaliśmy możliwość wysyłania wiadomości do wybranego ucznia lub grupy uczniów.  Teraz cała klasa nie musi dostawać wiadomości dedykowanych tylko do wybranych osób.

 • Współpraca z aplikacjami mobilnymi Prymus – wyniki ucznia oraz Prymus Nauczyciel

Dziennik elektroniczny Prymus z powodzeniem współpracuje z najnowszymi technologiami opartymi na aplikacjach mobilnych. Aplikacja Prymus – wyniki ucznia oraz Prymus Nauczyciel to informatyczne wsparcie linii szkoła-rodzic-uczeń oraz bieżącej pracy nauczyciela.

Aplikacje zostały wyposażone w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania powiadomień. Aplikacje są proste, wygodne i intuicyjne w obsłudze.

 

Instalacja i uruchomienie

Aplikację Prymus - Wyniki ucznia można pobrać ze sklepu Google Play oraz z App Store

  

Aplikację Prymus - Nauczyciel można pobrać ze sklepu Google Play

    

W celu uzyskania dodatkowych danych prosimy o Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00