• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data Center

Data Center

Serwerownia jest newralgicznym punktem całego systemu informatycznego Państwa firmy. Z reguły jest głównym punktem dystrybucyjnym, do którego doprowadzone są: sieć WAN, Internet, sieć LAN, telefonia. Nierzadko serwerownia spełnia funkcję pomieszczenia przetwarzania i dystrybucji zasilania na potrzeby teleinformatyczne. Z tego powodu niezawodność zastosowanych w niej rozwiązań ma znaczenie krytyczne. Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem chcielibyśmy służyć Państwu i Państwa sieci, aby Wasza firma uniknęła problemów związanych z awariami infrastruktury serwerowni.

C.I. ZETO S.A. wspomaga dostosowywanie istniejących serwerowni do światowych standardów oraz realizuje budowę ośrodków przetwarzania danych pod klucz - od projektu wykonawczego do oddania działającego ośrodka dla klienta.

C.I. ZETO S.A., jako dostawca usług informatycznych, posiada niezbędną wiedzę oraz bogate doświadczenia w budowie profesjonalnych serwerowni, pomieszczeń typu IT ROOM. Projektujemy i budujemy serwerownie gwarantujące bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe dla sprzętu IT.

Każde pomieszczenie projektujemy zgodnie z wymogami i możliwościami klienta, proponując możliwie bezpieczne jak i efektywne kosztowo rozwiązania.

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług w zakresie projektu lub modernizacji infrastruktury serwerowni to między innymi:
•Ministerstwo Gospodarki- CEIDG, Warszawa
•Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa
•Urząd Wojewódzki Województwa Podlaskiego – Wojewódzki Ośrodek Informatyki, Białystok
•Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok
•Park Naukowo Technologiczny Polska- Wschód, Suwałki
•Placówka Terenowa KRUS, Ostrołęka
•Politechnika Białostocka – MSK BIAMAN
•Adampol S.A., Białystok

Posiadamy także własną serwerownię z wdrożonymi rozwiązaniami opisanymi powyżej. Ośrodki przetwarzania danych budujemy z uwzględnieniem następujących aspektów:
•Architektura pomieszczenia: czy wystarczy jeśli pomieszczenie zbudowane zostanie w sposób tradycyjny tj. z cegły, żelbetu, z zapewnieniem odpowiedniej odporności ogniowej konstrukcji, czy też potrzebne będą specjalizowane rozwiązania np. kabiny teleinformatyczne.
•Zasilanie w energię elektryczną: zapewnienie odpowiedniej dostępności zasilania poprzez zastosowania UPS-a lub UPS-ów w odpowiednim układzie (redundancja, nadmiarowość) oraz współpracy z agregatem prądotwórczym.
•Oświetlenie awaryjne.
•Ekranowanie pomieszczenia serwerowni (klatka Faraday'a).
•System okablowania strukturalnego w obrębie serwerowni wraz z odpowiednim systemem tras kablowych pod podłogą oraz doborem szaf serwerowych.
•Podłoga podniesiona.
•Czy jest potrzebna w aspekcie prowadzenia okablowania lub rozprowadzenia powietrza z klimatyzatorów, klimatyzacja: w pomieszczeniach typu IT ROOM zaleca się wykonanie klimatyzacji precyzyjnej HVAC, dobór konkretnego rozwiązanie zależy od architektury pomieszczenia oraz przewidywalnych zysków ciepła.
•Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (na gaz typu FM-200, NOVEC, it.p.).

Elektroniczne systemy bezpieczeństwa w celu ochrony przed następującymi zdarzeniami:
•pożar – system sygnalizacji pożarowej, system automatycznego gaszenia, system wczesnej detekcji dymu typu VESDA,
•zalanie – system monitorowania wycieków,
•włamanie – system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej,
•nieautoryzowany dostęp – system kontroli dostępu,
•zintegrowane systemy monitoringu serwerowni.

Przykładowe realizacje

 

 

Wnętrze Data Center- Park Naukowo

 

Agregat prądotwórczy- Adampol S.A.

 

Wnętrze serwerowni- Adampol S.A.

 

System Monitoringu Serwerowni

System monitoringu budynków centrów danych i serwerowni został stworzony z myślą o personelu technicznym i głównym jego zadaniem jest monitoring zmiennych środowiskowych krytycznych procesów. Monitoring ma na celu bezzwłoczne informowanie obsługi budynków i serwerowni o ostrzeżeniach i awariach mogących przyczynić się do strat w sprzęcie lub zatrzymania procesów informatycznych.

Zagrożenia fizyczne przed którymi chroni system monitoringu serwerowni to awarie i problemy z chłodzeniem, wyciek z urządzeń chłodniczych bądź innych elementów infrastruktury (np. rury), niepożądane działanie człowieka, pożar, zła jakość zasilania i inne.

Zalecane parametry powietrza w pomieszczeniu serwerowni (ASHARE).
 

  Dolny próg Górny próg
Wilgotność 40% RH 55% RH
Temperatura 20°C 25°C

 

Poza temperaturą, jednym z ważniejszych parametrów do monitorowania jest wilgotność powietrza. Zbyt niska wilgotność pomieszczeniu serwerowni zwiększa zdolność ciał stałych do gromadzenia ładunków elektrycznych. Po przekroczeniu napięcia przebicia, rozładowanie zgromadzonej energii może spowodować uszkodzenia czułego sprzętu elektronicznego. Z kolei zbyt duża wilgotność powietrza stwarza zagrożenia skraplania się pary wodnej na chłodniejszych elementach serwerowni (np. szafie z bezpośrednim nadmuchem z klimatyzatora). Taka kondensacja może powodować zwarcia i uszkodzenia elementów mechanicznych urządzeń elektronicznych.

Punkt rosy dla temperatury powietrza 22°C w zależności od wilgotności względnej.

W idealnej sytuacji, poszczególne elementy infrastruktury serwerowni same monitorują krytyczne dla nich parametry. Na przykład klimatyzatory monitorują stan zabrudzenia filtrów, temperaturę powietrza pobieranego; UPS natomiast monitoruje stan zasilania podstawowego, stan naładowania baterii, napięcie i prąd pobieranej energii. Za pomocą standardowych protokołów transmisji (np. Modbus, RS232) dane o stanach elementów poszczególnych aplikacji są przesyłane do sterownika nadrzędnego, monitorującego stan zmiennych środowiskowych serwerowni.

W przypadku gdy klimatyzator czy UPS nie dają możliwości komunikacji za pomocą standardowych protokołów, funkcje monitoringu są realizowane za pomocą pomiarów pośrednich, dokonywanych przez główny sterownik monitoringu serwerowni. Takie pomiary są realizowane przez:
•czujnik temperatura powietrza,
•czujnik wilgotność powietrza,
•liniowy (taśmowy) czujnik zalania,
•optyczne czujniki dymu,
•kontaktrony,
•analizator sieci zasilającej,
•monitoring przekaźników awaryjnych no/nc.

Sterownik systemu monitoringu serwerowni pozwala na dowolną rozbudowę do 255 modułów rozszerzeń co daje możliwość monitorowania np. 2040 wejść (przy zastosowaniu modułu 8 wejść binarnych). W systemie może być używanych wiele sterowników sieciowanych w jeden współdziałający system. Sterowniki będące w jednej sieci mogą wymieniać między sobą dowolne informacje.

Schemat ideowy monitoringu przykładowych zmiennych środowiskowych.

 

Dzięki modułowej budowie i bogatej gamie modułów rozszerzeń (ponad 200 typów) system pozwala na dużą skalowalność oraz jest otwarty na wiele interfejsów komunikacyjnych, typów czujników oraz elementów wykonawczych.

Widok szczegółowy monitorowanego klimatyzatora precyzyjnego w Parku Naukowo Technologicznym Polska- Wschód.

 

Widok ogólny monitorowanego pomieszczenie w Parku Naukowo Technologicznym Polska- Wschód.

Przykłady zastosowań i możliwości systemu:
•wyłączenie niekrytycznych urządzeń w przypadku zaniku zasilania,
•cykliczne (z harmonogramu) włączenie agregatu na biegu jałowym w celu podtrzymania jego zdolności natychmiastowego podjęcia działania w przypadku braku zasilania,
•wysterowanie urządzeń typu syrena/flash w celu informowania personelu niższego szczebla (np. ochrony) o zaistniałych awariach w serwerowni (np. wyciek),
•możliwość wysterowania wejść w centrali alarmowej (np. w przypadku krytycznej awarii takiej jak zalanie czy pożar),
•pomiar i monitoring wilgotności, temperatury, wilgotności bezwzględnej oraz punktu rosy nawet na dużych odległościach (do 1200m),
•Pomiar wartości prądu, napięcia i mocy w monitorowanych obwodach. Pomiar odbywa się bez ingerencji w instalację elektryczną, przy pomocy przekładników prądowych,
•monitoring otwarcia drzwi szaf rackowych,
•kontrola dostępu oparta o czytniki RFID do serwerowni lub szaf rackowych,
•zdalne manualne lub automatyczne wł./wył. obwodów elektrycznych (np. wentylator szaf, twardy reset urządzeń, sterowanie oświetleniem itd.),
•detekcja wycieku za pomocą czujników taśmowych wraz z informacją o stopniu zagrożenia (przy bardzo czułym poziomie monitorowania, alarm jest możliwy przy detekcji zaledwie kilku kropel rosy, natomiast w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza, alarm zaczyna się w momencie poważnej awarii np. wycieku z klimatyzatora),
•możliwość wysterowania rejestratorów cyfrowych DVR w celu włączenia ciągłego nagrywania obrazu z kamer w przypadku alarmu (na rejestratorze jest w takim przypadku zapis z kamer nie tylko w przypadku ruchu, ale również w przypadku wycieku czy alarmu z centrali pożarowej, co pozwala łatwo prześledzić zdarzenie w późniejszym czasie),
•bezpośrednia kontrola stanu serwerowni bez urządzeń pośredniczących. Zastosowanie panelu dotykowego umożliwia ciągły monitoring systemów również w przypadku całkowitego braku zasilania i tym samym wysterowanie np. agregatu, który z jakiegoś powodu nie włączył się automatycznie,
•wyposażenie szaf, bądź serwerowni w optyczne czujniki dymu (nie jest to system SSP!),
•sterowanie klimatyzacją wyposażoną w standardowy driver komunikacyjny, odczyt i zmiana nastaw,
•integracja z kamerami IP,
•integracja z trzecimi aplikacjami nadzoru za pomocą języków (VisualBasic, C#, C++, Java, Java Script, ASP .NET, Delphi 8),
•alarmowanie za pomocą wiadomości SMS, e-mail,
•informowanie pracowników ochrony za pośrednictwem panelu dotykowego o awariach oraz koniecznych krokach do podjęcia.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00