• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt BatchScan

ProcEnt BatchScan
System ProcEnt BatchScan służy do skanowania wsadowego dokumentów organizacji. Jego zadaniem jest ułatwienie pracy na stanowisku przeznaczonym do skanowania wsadowego.

System pozwala na szybkie przekształcenie dokumentów papierowych na formę dokumentu elektronicznego edytowalnego. Dodatkowo system ProcEnt BatchScan umożliwia wczytanie i przekształcenie dokumentów elektronicznych nieedytowalnych, na postać edytowalną. Do identyfikacji i separacji dokumentów wykorzystywane są w nim kody kreskowe. System posiada wbudowane komponenty realizujące funkcję rozpoznawania tekstu OCR.

Narzędzie ProcEnt BatchScan znajduje zastosowanie przy m.in. skanowaniu dokumentów do systemu typu elektronicznego obiegu dokumentów (np. ProcEnt EOD) bądź systemów typu archiwum / repozytorium akt.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.