• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt ESP

ProcEnt ESP
System elektronicznej skrzynki podawczej ProcEnt ESP stanowi autorskie rozwiązanie firmy Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku.

Skrzynka podawcza ProcEnt ESP stanowi dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej, służący do przekazywania dokumentów elektronicznych do wybranej instytucji publicznej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Rozwiązanie ProcEnt ESP pozwala na spełnienie wymogów prawnych dla systemów typu ESP bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej instytucji.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.