• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Podpis

ProcEnt Podpis
Komponent ProcEnt Podpis pozwala na składanie i weryfikację podpisu w formacie XAdES przy wykorzystaniu certyfikatów elektronicznych. ProcEnt Podpis jest wykorzystywany m.in. w innych systemach rodziny ProcEnt.

Komponent umożliwia składanie podpisu zarówno certyfikatami kwalifikowanymi, jak i niekwalifikowanymi. Komponent ProcEnt Podpis udostępnia również funkcjonalność znakowania czasem. Może być użyty m.in. do autoryzacji oraz podpisu dokumentów generowanych w systemach.

Oparty jest na aplecie w technologii Java i działa na systemach rodziny Windows oraz Linux.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.