• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt-IQBPM Narzędzia realizacji cyklu zarządzania procesami biznesowymi

ProcEnt IQBPM
Narzędzia realizacji cyklu zarządzania procesami ProcEnt-IQBPM stanowią kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi procesów biznesowych organizacji. Zapewniają unikalne i innowacyjne podejście w zakresie zarządzania zorientowanego procesowo.

Narzędzia realizacji cyklu zarządzania procesami ProcEnt-IQBPM stworzone zostały w ramach nowatorskiego projektu badawczego IQ-BPM zrealizowanego przy wsparciu zProgramu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Zintegrowane narzędzia systemu ProcEnt-IQBPM umożliwiają w szczególności:

1. Samoidentyfikację procesów - jest to metoda pozwalająca na wyznaczanie przebiegów procesów automatycznie na podstawie działań realizowanych przez uczestników procesów. Poprzez zastosowanie autorskich metod pozyskiwania informacji od uczestników procesów oraz metod analizy ich działań oraz generowania wzorców procesów (diagramów) możliwe jest pozbycie się kosztownego etapu identyfikacji i analizy procesów podczas wdrożenia systemu.

2. Optymalizację procesów biznesowych oraz realizację modeli decyzyjnych do zarządzania procesami z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (w tym sieci neuronowych oraz logiki rozmytej) – narzędzia IQ-BPM wyposażone zostały w metody optymalizacji przebiegów procesów oraz podejmowania decyzji w procesach przy użyciu modułów zawierających w/w elementy. Pozwala to na rozszerzenie znanych metod, opartych o funkcje logiczne lub reguły, o nowe rodzaje bramek decyzyjnych. Ujęcie metod sztucznych sieci neuronowych oraz logiki rozmytej w całościowym podejściu do zarządzania przebiegiem procesów otwiera nowe możliwości realizacji tych procesów w organizacjach.

3. Realizację klienta procesowego w postaci warstwy agentowej, RFID oraz specjalizowanych interfejsów optymalizujących realizację procesów – narzędzia IQ-BPM wyposażone zostały w efektywne i ergonomiczne interfejsy pracy użytkownika-realizatora procesu z informatycznie zarządzanym procesem. W ramach realizacji w narzędziach IQ-BPM zaimplementowana jest warstwa agentów programowych instalowanych w systemach komputerowych, specjalizowanych interfejsów graficznych do wprowadzania danych do procesów oraz interfejsów wykorzystujących nowoczesne komponenty w technologii RFID.

Najważniejsze komponenty narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami ProcEnt-IQBPM to:
•moduł samoidentyfikacji procesów – zapewnia funkcjonalności agregacji informacji o procesach, skanowania wsadowego, generowania procesów,- moduł realizacji modeli decyzyjnych - zapewnia funkcjonalności optymalizacji procesów,
•moduł doskonalenia procesów - zapewnia funkcjonalności generowania procesów, agregacji informacji o procesach, optymalizacji procesów,
•moduł użytkowy - zapewnia funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów, bezkontekstowej identyfikacji procesów, skanowania wsadowego,
•moduły klienckie (agentowy, RFID) – zapewniają funkcjonalności agregacji informacji o procesach, generowania procesów, optymalizacji procesów.

Wykorzystanie rozwiązania ProcEnt-IQBPM umożliwia uzyskanie takich efektów w zakresie podejścia procesowego w organizacjach jak:
•przyśpieszenie wdrażania procesów w organizacjach,
•automatyczną optymalizację procesów w czasie ich realizacji pozwalającą na usprawnienie działania organizacji,
•zwiększenie wydajności procesów, objęcie procesami uczestników bez stanowisk komputerowych,
•integrację procesów z systemami dziedzinowymi,
•zbliżenie systemów informatycznych do rzeczywistych procesów w organizacji,
•zwiększenie efektywności realizacji procesów biznesowych,
•dostarczenie w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych, informacji o statusach, rezultatach operacji, procesów,
•umożliwienie podejmowania decyzji opartych o lepsze, aktualniejsze informacje,
•umożliwienie zdefiniowania pierwszej ścieżki procesu przez osobę decyzyjną,
•umożliwienie optymalizację pracy poprzez zastosowanie mechanizmu szybkiego przejścia do realizacji czynności na danym kroku procesu biznesowego organizacji,
•umożliwienie kontroli, efektywnego monitoringu procesów realizowanych w organizacji,
•przyśpieszenie procesu adaptacji pracownika,
•łatwiejsze i szybsze adresowanie obszarów problemów, doskonalenie procesów.

Zapraszamy również do zapoznania z metodyką zarządzania procesami biznesowymi ProcEnt-IQBPM.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.