• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Search & Report Engine

ProcEnt Search&Report Engine

ProcEnt Search & Report Engine to wysokowydajne oraz skalowalne środowisko zapewniające rozbudowane możliwości wyszukiwania oraz raportowania.

Podstawowe cechy:

  • Błyskawiczne wyszukiwanie pełnotekstowe
  • Wyszukiwanie kontekstowe (opcja)
  • Wyszukiwanie tekstu w obrazach (opcja)
  • Szerokie możliwości konfiguracji oraz dostarczania raportów
  • Wbudowane mechanizmy integracji (API)
  • Wbudowany silnik bazy danych
  • Elastyczne skalowanie wydajności - konfiguracje wielowęzłowe
  • Wysoka niezawodność - możliwość konfiguracji w klastrze wysokiej dostępności (HA)
  • Łatwość integracji z posiadanymi systemami kopii zapasowych
  • Wersje dla środowisk Microsoft Windows™ oraz Linux

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.