• 85 74 83 330

Realizacje

Dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu ZORZ w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym

Dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu ZORZ w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym

2015-2022

W 2015 roku rozpoczęliśmy realizację umowy na dostawę, wykonanie i wdrożenie systemu ZORZ na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Głównym zadaniem systemu jest gromadzenie danych w zakresie dot. odmów realizacji zamówienia oraz ich przeglądanie i analizowanie.

Ponadto w ramach realizacji zapewniliśmy platformę sprzętowo-systemową, na bazie której zostało uruchomione rozwiązanie.

Od 2016 roku system został objęty pomocą techniczną oraz usługami utrzymania.


Powrót

Data

15 wrzesień 2021

Kategorie

Systemy informatyczne

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.