• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady przetwarzania danych

Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok. Zakresem przetwarzanych danych osobowych objęte są dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych przez kandydatów do pracy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu, przeprowadzenia procesu rekrutacji na inne stanowiska, jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących procesu zatrudniania, ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami, archiwizacji przekazanych danych. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: przygotowanie zawarcia umowy z osobą wybraną w wyniku rekrutacji, przepisy Kodeksu prawa, w zakresie danych w nich wymienionych, w szczególności w art. 221p., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane inne dane niż wynikające z przepisów prawa, lub jeżeli kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji, zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych, jeżeli dobrowolnie zostaną przekazane takie dane wrażliwe, prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie archiwizacji przekazanych danych dotyczącej w szczególności ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację ww. celów. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu oraz przez okres do 12 miesięcy, jeżeli kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. Kandydatowi przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracuje ZETO jak, np. operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi, podmioty prowadzące ochronę obiektów. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa jak np. urzędy, sądy lub inne instytucje publiczne. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Klauzule informacyjne dla praktykantów i stażystów

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok. Zakresem przetwarzanych danych osobowych objęte są dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej staży i praktyk, systemach informatycznych, a także wizerunek osoby. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy o staż lub praktykę, realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa Spółki i przetwarzanych przez nią informacji chronionych, w tym monitorowanie poczty elektronicznej oraz aktywności na stronach Internetowych, utrwalania wizerunku, w szczególności w ramach stosowania systemu monitoringu wizyjnego, realizacji innych zadań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa, prowadzenia ewentualnych sporów i spraw sądowych, prowadzenia i przechowywania dokumentacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: realizacja umowy o staż lub praktykę, przepisy prawa dotyczące przygotowania zawodowego, w szczególności Kodeks pracy i Ustawa o praktykach absolwenckich, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane inne dane niż wynikające z umowy oraz przepisów prawa, prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie przetwarzania wizerunku na terenie objętym monitoringiem oraz archiwizacji przekazanych danych dotyczącej w szczególności ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację ww. celów. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania stażu lub praktyki w Centrum Informatyki „ZETO” S.A. oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub umową o staż / praktykę. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. Osobie przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracuje ZETO (tj. klienci i kontrahenci), podmioty, na terenie których będą wykonywane prace zlecone, podwykonawcy, podmioty pełniące ochronę obiektów, podmioty realizujące inne zadania zlecone przez Spółkę, np. operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa jak np. urzędy, sądy lub inne instytucje publiczne. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00