• 85 74 83 330

Praktyki i staże

Praktyki i staże w ZETO

Centrum Informatyki „ZETO” S.A. w Białymstoku przyjmuje uczniów oraz studentów na praktyki oraz staże zawodowe w zakresie:

 • Implementowania oraz dokumentowania aplikacji web oraz desktopowych w technologiach:
  • Microsoft .NET,
  • PHP,
  • Java,
  • Clarion.
 • Projektowania, implementacji, administrowania, optymalizacji oraz eksploatacji baz danych w technologiach:
  • Microsoft SQL Server,
  • MySQL,
  • PostgreSQL,
  • ElasticSearch,
  • innych.
 • Implementowania oraz dokumentowania aplikacji mobilnych przeznaczonych na platformy Android oraz iOS.
 • Projektowania, dokumentowania, implementacji i prowadzenia testów automatycznych oraz manualnych
 • Konfiguracji, serwisu i utrzymania systemów informatycznych wspomagania produkcji
 • Wdrażania oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego
 • Serwisu kas fiskalnych
 • Elektroniki przemysłowej i aparatury elektronicznej
 • Automatyki przemysłowej, budynkowej i techniki mikroprocesorowej
 • Sieci telekomunikacyjnych, optoelektroniki i teleinformatyki
 • Wsparcia bieżącej pracy działu księgowości, m.in.:
  • ewidencja środków trwałych w firmie,
  • archiwizacja dokumentów  finansowych,
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych.
 • Wsparcia bieżącej pracy działu organizacyjno-prawnego, m.in.:
  • obsługa procesu przygotowania i przeglądu umów,
  • obsługa korespondencji dotyczącej umów,
  • przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej Spółki.
Praktyki
Kontakt

Najlepsi praktykanci mogą liczyć na możliwość nawiązania stałej współpracy.
Prosimy o przesyłanie CV i zapytań na temat praktyk na adres: 
lub o kontakt bezpośrednio z Działem kadr:

tel. 85 74 83 380
ul. Skorupska 9 pok. 210.

Przed wysłaniem CV lub zapytania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie zasadami przetwarzania danych, które są dostępne tutaj.

Złożenie dokumentów drogą elektroniczną oznacza potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych oraz ich akceptację.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2024 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.