• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

PRYMUS Nauczyciel

Aplikacja umożliwia łatwe i intuicyjne uzupełnianie kluczowych danych wprowadzanych podczas prowadzenia lekcji.

Zapewnia nauczycielowi wsparcie i dostęp do niezbędnych danych dziennika elektronicznego w przypadku braku stacjonarnej infrastruktury sprzętowej lub np. w trakcie lekcji wychowania fizycznego czy wycieczki.

Skrócony opis funkcjonalności

- Podgląd planu zajęć nauczyciela
- Wpisanie tematu lekcji
- Sprawdzenie obecności
- Wystawienie oceny i dodawanie obszarów oceniania
- Dodawanie i wyświetlanie informacji o pracach domowych
- Wpisywanie uwag, informacji lub pochwał

Aplikacja pozwala nauczycielowi na pracę zarówno online jak i bez dostępu do Internetu. Synchronizacja i aktualizacja danych z dziennikiem elektronicznym odbywa się automatycznie, gdy urządzenie pojawi się w zasięgu sieci internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami dot. obsługi aplikacji Prymus Nauczyciel na naszej platformie elearning.zeto.bialystok.pl

Instalacja i uruchomienie

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play

    


W celu uzyskania dodatkowych danych prosimy o kontakt.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.