• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Analizy

ProcEnt Analizy
Komponent ProcEnt Analizy pozwala na prowadzenie prac analitycznych na aktach. Wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające szczegółowe opisywanie akt. Efektem pracy Sędziego w module Analizy jest wygenerowanie kompletnego wyroku na podstawie zebranych w systemie danych.

Praca w module oparta jest na przypisanych do spraw folderach. Każdy użytkownik może dowolnie zarządzać własnymi folderami. W folderach tych mogą być przechowywane dokumenty utworzone przez użytkownika lub przesłane z Repozytorium.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.