• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Czytelnia

ProcEnt Czytelnia
Moduł ProcEnt Czytelnia pozwala na zapoznanie się stronom postępowań z aktami spraw w postaci elektronicznej. Moduł wirtualnej czytelni dostępny jest formie aplikacji webowej dostępnej przez przeglądarkę internetową i może być uruchamiany na komputerach znajdujących się w czytelni Sądu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.