• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Repozytorium

ProcEnt Repozytorium

Komponent ProcEnt Repozytorium pozawala na zarządzanie zdigitalizowanymi aktami spraw. Zaimplementowane opcje tj. przenumerowanie dokumentów, archiwizacja, połączenia, wyłączenia, przekazania spraw, dodawanie załączników elektronicznych do dokumentów oraz wiele innych umożliwia elektroniczne odwzorowanie faktycznego stanu sprawy.

Moduł wyposażony jest w ergonomiczną przeglądarkę  zeskanowanych akt. Umożliwia szybki i wygodny podgląd akt oraz pozwala na kopiowanie treści akt do edytora tekstowego.

Repozytorium wyposażone jest w rozbudowane mechanizmy wyszukiwania spraw i dokumentów. Umożliwia anonimizację dokumentów i ich przekazywanie do wirtualnej czytelni, gdzie strony postępowań mogą zapoznawać się ze zdigitalizowanymi aktami spraw. Dostępna jest również opcja wydruku zdigitalizowanych akt z systemu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.