• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt Skanowanie

ProcEnt Skanowanie

Komponent ProcEnt Skanowanie pozwala na zeskanowanie akt, a następnie dokonanie ich podziału na dokumenty w systemie.

Wyposażony jest w mechanizmy identyfikacji dokumentów, pozwalające na odwzorowanie struktury akt papierowych przy minimalnym wkładzie pracy użytkownika.Zeskanowane i opisane akta przekazywane są do modułu Repozytorium po uprzedniej weryfikacji poprawności ich struktury i unikalności numeracji kart w dokumentach.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.