• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Wersja z 01.12.2023r.

     I.        Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Centrum Informatyki „ZETO” S.A., z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012499.  

 1. Administrator danych oświadcza, że przekazane dane osobowe podlegają ochronie i są traktowane jako poufne oraz że stosuje adekwatne zabezpieczenia przed zagrożeniami.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach (zależnie od rodzaju stosunku łączącego podmiot danych z Administratorem):
  • sprzedaży towarów i świadczenie usług przez ZETO, w tym strony internetowe,
  • zawarcie, wykonywanie i rozliczenie umowy lub zamówienia,
  • kontakt z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami, w tym przekazywanie informacji handlowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i ich użytkowników,
  • prowadzenie spotkań, szkoleń i konferencji,
  • obsługa finansowo-księgowa, w tym przygotowanie i przechowywanie dokumentów m.in. sprzedaży oraz finansowo-księgowych,
  • prowadzenie procesu rekrutacyjnego,
  • obsługa kadrowa i prowadzenie rozliczeń, w tym przygotowanie i przechowywanie dokumentów kadrowo-płacowych,
  • obsługa ewentualnych reklamacji,
  • monitorowanie, administrowanie i zarządzanie stronami internetowymi Administratora,
  • analiza i profilowanie danych w celach marketingowych,
  • wypełniania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
  • archiwizowania danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, zamówienie lub inny dokument sprzedaży, zgoda (w przypadkach jej wymagających) lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Natomiast podstawą do archiwizowania danych jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący m.in. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, obrony i dochodzenia roszczeń.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale bez niej nie będzie możliwa realizacja celu. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdym czasie, jeżeli zgoda była jedyną podstawą prowadzenia przetwarzania.
 5. Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane lub przez czas dotyczący ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń.
 6. Dane osobowe, które przetwarzamy mogą być poddawane profilowaniu w celach marketingowych przy użyciu narzędzi analitycznych.
 7. Przekazywane dane osobowe nie są przetwarzane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątkiem jest prowadzenie analizy plików cookies (w przypadku braku ich zablokowania), które mogą być przetwarzane przez dostawców takich usług poza obszarem EOG. 
 8. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza:
  • pracownikami i współpracownikami Spółki,
  • podwykonawcami, dostawcami i innym podmiotami wspierającymi nas w realizacji dostaw i usług,
  • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową, kurierską lub w zakresie komunikacji, w tym również w formie komunikacji elektronicznej,
  • bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi płatności,
  • podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. ZUS, administracja skarbowa, komornicy, sądy lub organy ścigania.
 9. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • usunięcia danych, jeżeli zgoda jest podstawą ich przetwarzania,
  • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
 10. W sprawach realizacji powyższych praw dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Konrad Deroń, tel. 85 74 83 330, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Polityka plików cookie
 1. Użyte w Polityce plików cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Strony tj. Centrum Informatyki „ZETO” S.A., z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, występujący jako podmiot zamieszczający pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Stronę Administratora;
  • Strony – strony internetowe Administratora i wszystkie podstrony.
 2. Administrator oświadcza, że Strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania i zapisanie sesji Użytkownika na Stronach;
  • personalizowanie przekazywanych informacji, w tym analiza i profilowanie danych w celach marketingowych.
 4. Na Stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "Sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony, obejmujące w szczególności:
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
   • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o wydajności podczas korzystania ze stron internetowych ZETO;
   • "funkcjonalne "pliki cookies", umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie zapamiętywania sesji zakupowej lub personalizacji interfejsu Użytkownika;
  2. "marketingowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  3. "analityczne" pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a a zebrane dane są agregowane i zanonimizowane. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działań witryny.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Dostawcy przeglądarek internetowych wyposażają je w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie plików cookies oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Dodatkowo na Stronie możliwe jest skonfigurowanie ustawień dotyczących plików cookie i wyboru zakresu ich przetwarzania na jaki Użytkownik wyraża zgodę lub sprzeciw.
 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony partnerów oraz dostawców narzędzi takich jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Analytics, Google Ads.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00