• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

PRYMUS Dziennik elektroniczny

Prymus Dziennik elektroniczny to oprogramowanie webowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.). 

 

 Nadszedł czas na nową odsłonę naszego produktu – Dziennika elektronicznego Prymus. Wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z unowocześnionej wersji aplikacji, która wzbogacona została o nowy innowacyjny wygląd oraz ciekawe i długo wyczekiwane funkcje.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zmieniliśmy szatę graficzną dziennika elektronicznego Prymus. Sądzimy, że praca w nowym interfejsie będzie łatwiejsza, bardziej intuicyjna i przyjemna. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany ułatwią poruszanie się po systemie oraz uczynią go bardziej przejrzystym. 

Mając na celu zachowanie Państwa komfortu zaprogramowaliśmy możliwość pracy w starym lub nowym interfejsie. Przełączanie pomiędzy interfejsami jest proste. Na górnym czarnym pasku należy kliknąć w polecenie Nowy interfejs i przełączyć się do nowego dziennika elektronicznego. Wszystkie funkcjonalności modułu klasy w nowym interfejsie są dostępne po lewej stronie ekranu, m.in. asystent lekcji i praca zdalna. 

  

 

 Asystent lekcji

Wprowadziliśmy nowoczesne narzędzie w postaci Asystenta lekcji. Moduł na jednym ekranie umożliwia nauczycielowi wybór tematu z rozkładu materiałów nauczania, wpisanie ręczne tematu, sprawdzenie obecności oraz wystawianie ocen.

Ponadto w module prezentowany jest pasek postępu realizacji programu nauczania z jednoczesnym linkiem do edycji programu nauczania. Dzięki temu na jednym ekranie, bez zbędnego przełączania się na inne okna, nauczyciel ma pełną kontrolę nad realizowanym w danej chwili przedmiotem.

 

  Frekwencja

Użytkownik dziennika elektronicznego Prymus, niezależnie od asystenta lekcji może wprowadzić i uzupełnić frekwencję w dowolnym momencie, korzystając z wyodrębnionej funkcji .

 

 

  Oceny

Wprowadziliśmy możliwość dodawania obszarów oceniania z uwzględnieniem wagi oceny, kolorowania bezpośrednio w oknie asystenta lekcji. Program automatycznie wylicza średnie i prezentuje je w czytelnym widoku. Pod arkuszem znajduje się rozwijana legenda pokazująca możliwe do wpisania oceny wraz z ich wartościami.

 

  Kalendarz

Nowy, przyjaźniejszy wygląd modułu kalendarza, zachęca do korzystania z jego funkcjonalności. To przecież jedna kluczowych z form kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami. Kalendarz służy do zamieszczania informacji o sprawdzianach, dniach wolnych od zajęć lub innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły. Uczniowie i rodzice otrzymują udostępnione informacje bezpośrednio w aplikacji Prymus – wyniki ucznia w telefonie.

 

  Moduł pracy zdalnej

Nauczyciele mogą swobodnie komunikować się z uczniami poprzez moduł pracy zdalnej i korzystać z funkcji wiadomości wewnętrznych oraz planowania zadań domowych na każdy dzień tygodnia.

Zadanie może być skierowane do klasy, do konkretnego ucznia lub grupy uczniów. Zadnie cechuje tytuł, treść oraz termin wykonania zadania.

Zadania automatycznie publikowane są w aplikacji mobilnej Prymus -  wyniki ucznia.

Odpowiedź na zadanie można wysłać do nauczyciela bezpośrednio z telefonu dodając zdjęcie lub wpisując treść odpowiedzi.

 

 

 

 Współpraca z aplikacjami mobilnymi Prymus – wyniki ucznia oraz Prymus Nauczyciel

Dziennik elektroniczny Prymus z powodzeniem współpracuje z najnowszymi technologiami opartymi na aplikacjach mobilnych. Aplikacja Prymus – wyniki ucznia oraz Prymus Nauczyciel to informatyczne wsparcie linii szkoła-rodzic-uczeń oraz bieżącej pracy nauczyciela.

Aplikacje zostały wyposażone w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania powiadomień. Aplikacje są proste, wygodne i intuicyjne w obsłudze.

 

Instalacja i uruchomienie

Aplikację Prymus - Wyniki ucznia można pobrać ze sklepu Google Play oraz z App Store

  

Aplikację Prymus - Nauczyciel można pobrać ze sklepu Google Play

    


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.